Wist u dat de boodschappenservice van Lokaal & Sociaal ook in Amsterdam Zuidoost bezorgd?

Onlangs hebben wij hooggeeerd bezoek mogen ontvangen vanuit Stadsdeel Noord.

Wat heeft Lokaal & Sociaal het afgelopen jaar bereikt? Met welke mensen hebben we dit bereikt? Welke baten en lasten zaten hieraan verbonden? Wat waren onze doelstellingen? Waar richten we ons in 2018 op? Dit en meer vindt u in ons jaarverslag 20

Lees meer