Wat heeft Lokaal & Sociaal het afgelopen jaar bereikt? Met welke mensen hebben we dit bereikt? Welke baten en lasten zaten hieraan verbonden? Wat waren onze doelstellingen? Waar richten we ons in 2018 op? Dit en meer vindt u in ons jaarverslag 2017.

De afgelopen weken hebben wij een nieuwe medewerker ingewerkt, die inmiddels helemaal haar draai heeft gevonden! Met gepaste blijdschap stellen we dan ook aan u voor onze nieuwe coördinator Inkoop; Sinita.

De week van 16 tot en met 20 oktober stond bij Lokaal & Sociaal in het teken van het bieden van een maatschappelijke stage aan leerlingen van het Damstede Lyceum in Amsterdam Noord.

In die week hebben Marouan en Bilal, twee leerlingen uit 3 VWO,

Lees meer