Wat heeft Lokaal & Sociaal het afgelopen jaar bereikt? Met welke mensen hebben we dit bereikt? Wat waren onze doelstellingen? Waar richten we ons in 2019 op? Dit en meer vindt u in ons jaarverslag 2018.

Als stichting streeft Lokaal & Sociaal naar het zijn van een heldere en transparante organisatie. Middels ons jaarverslag hopen wij geïnteresseerden op adequate manier te informeren over onze ontwikkelingen en resultaten.

Download en lees ons jaarverslag via onderstaande pagina:

Jaarverslag