Wat heeft Lokaal & Sociaal het afgelopen jaar bereikt? Met welke mensen hebben we dit bereikt? Welke baten en lasten zaten hieraan verbonden? Wat waren onze doelstellingen? Waar richten we ons in 2018 op? Dit en meer vindt u in ons jaarverslag 2017.

Als stichting streeft Lokaal & Sociaal naar het zijn van een heldere en transparante organisatie. Middels ons jaarverslag hopen wij geïnteresseerden op adequate manier te informeren over onze ontwikkelingen en resultaten.

Download en lees ons jaarverslag via onderstaande pagina:

Jaarverslag