Wat heeft Lokaal & Sociaal het afgelopen jaar bereikt? Met welke mensen hebben we dit bereikt? Wat waren onze doelstellingen? Waar richten we ons in 2020 op? Dit en meer vindt u in ons jaarverslag 2019.

Als stichting streeft Lokaal & Sociaal naar het zijn van een heldere en transparante organisatie. Middels ons jaarverslag hopen wij geĂ¯nteresseerden op adequate manier te informeren over onze ontwikkelingen en resultaten.

Download en lees ons jaarverslag via onderstaande pagina:

Jaarverslag